Zaključek pevske sezone 2021/2022

Pevski zbor

Zaključek pevske sezone 2021/2022

Še ena neobičajna pevska sezona je za nami, kakršne si gotovo nismo želeli. A smo se nekako le znali prilagoditi omejitvam.

Navzlic težavam smo uspeli posneti in izdati prvi CD našega pevskega zbora KUD Pošta Maribor, pod vodstvom zborovodkinje Alenke Korpar. Njej gre zahvala, da smo ta cilj uresničili.

Seveda pa se lahko pohvalimo tudi vsi ostali člani, saj smo z rednimi in izrednimi vajami uspeli izvesti zastavljene cilje naše zborovodkinje.

Pevsko sezono smo z zadovoljstvom zaključili s piknikom. Znamo se tudi poveseliti.

Nasvidenje v mesecu septembru!

Marjan F.  

 

vaše mnenje