PREJEMNIKI PRIZNANJ 2013

Pevski zbor

PREJEMNIKI PRIZNANJ 2013

BRONASTI GRB Kuda za 10 let delovanja v zboru:

Danilo Purg (11 let)
Milan Furek (11 let)
Boris Horvat (10 let)
Alenka Korpar (11 let)

SREBRNI GRB Kuda za 20 let delovanja v zboru:

Slavko Reher (21 let)
Andrej Predan (21 let)

ZLATI GRB Kuda za 30 let delovanja v zboru:

Anton Babič (36 let)

ZLATI GRB Kuda z vencem za 40 let delovanja v zboru:

Jože Podgrajšek (43 let)
Rajko Ladinik (42 let)
Franc Mihelič (40 let)
Jože Vogrin (40 let)

Prejemniki GALLUSOVIH ZNAČK – 2013

Zlato značko prejmeta
Franc Babič
Peter Zinauer

Srebrno značko prejmejo

Marjan Kosi
Boris Kovačič
Danilo Orešnik
Danilo Purg
Slavko Reher

Bronasto značko prejmejo

Boris Horvat
Stjepan Ostrički
Dušan Potrč