PREGLED DELOVANJA ZBORA OO 1963 DO 2008

Pevski zbor

PREGLED DELOVANJA ZBORA OO 1963 DO 2008

Dejavnost zbora med letoma 1963 in 2008

Narodno zavedni Slovenci so s vrstah mariborskih poštarjev zelo zgodaj začutili potrebo po prepevanju slovenskih pesmi in ustanovili svoj zbor že daljnega leta 1926. Takrat se je zbor imenoval Poštni rog. Med pobudniki za ustanovitev pevskega zbora zasledimo Franca Babiča, katerega ime je tesno povezano z nastankom ljubiteljske kulture med mariborskimi poštarji. Pevci so se v tistih časih našli iz vrst dveh pošt, in sicer z glavne pošte Maribor 1 in kolodvorske pošte Maribor 2. Najbolj znan in dolgoletni pevovodja je bil upokojeni učitelj, gospod Nerad. Pod njegovim vodstvom je zbor nastopal vse do leta 1941. Med vojno je petje v zboru zamrlo, a je bilo zborovsko petje ponovno oživljeno kmalu po vojni, le da je bila zasedba drugačna, zbor pa se je pojavljal v mešani zasedbi. Tako med arhivskimi zapisi najdemo podatek, da je bil leta 1950 pevski zbor najmnožičnejša zasedba kulturnega društva, pri čemer je moški zbor štel 33 članov, mešani pa skupaj z vsemi člani kar 66 pevk in pevcev.
Leta 1961 je zborovsko petje pod okriljem Kuda Pošta doživelo korenito spremembo, saj je zaradi preskromnega števila članov prišlo do združitve z zborom Kuda Jožeta Hermanka iz Maribora.
Z razpustitvijo zbora je nastala v delovanju Kuda Pošta velika vrzel, dejavnost pa je bila močno okrnjena. Predvsem med starejšimi pevci, ki so v preteklih letih predstavljali jedro zbora, se je tako na novo porodila ideja o lastnem pevskem zboru in jeseni 1962 so se bivši pevci zbrali na pošti Maribor 2 in za začetek ustanovili oktet. Kmalu zatem, v letu 1963, je bil spet sestavljen moški pevski zbor Kuda Pošta. Iz ustanovitvenega zapisnika lahko razberemo, da je zbor štel 16 članov, takratni predsednik zbora Jakob Zore pa je k sodelovanju kmalu pritegnil številne druge poštne delavce. Štiriintridesetčlanski moški pevski zbor Kuda Pošta Maribor je tako danes dostojen naslednik zborovskega petja med delavci Pošte in Telekoma podravske in koroške regije.
Zborovsko petje v Kuda Pošta je tudi močno povezano z zakoncema Marjano in Gustavom Rakuša. Odlična glasbena pedagoga sta ob dobrem vzdušju med pevci popeljala zbor na zavidljivo umetniško raven. Zbor je najprej vodil Gustav, po njegovi smrti pa njegova žena Marjana, ki ga je vodila dolgih 25 let, vse do leta 2001.Umetniško vodenje zbora je leta 2002 prevzela Alenka Korpar, ki je s svojo mladostno zagnanostjo v zbor vnesla svežino in ga dvignila še na višjo umetniško raven. Zbor se je tudi pomladil z nekaj mlajšimi glasovi.
Skozi svojo dolgo 50-letno delovanje je zbor doživljal vzpone in padce, a v zadnjih letih je v posebno dobri kondiciji, kar se odraža tudi na številnih nastopih doma in na tujem, prav tako pa v številnih priznanjih, ki jih je prejel.Danes v zboru sodelujejo tako delavci kot upokojenci Pošte in nekdanjega PTT-ja, pa tudi drugi, ki so zaposlenih v drugih organizacijah. Starostna sestava zbora je dokaj pestra in kombinacija dolgoletne tradicije in mladostne zagnanosti daje tudi dobre obete za nadaljnje uspešno delovanje zbora. Naš pevski zbor je bil skozi vrsto let nepogrešljiv spremljevalec pomembnejših dogodkov in slovesnosti v Pošti in Telekomu (PTT-ju). Sodelovanje s Planinskim društvom Pošte in Telekoma Maribor je že tradicionalno. Stalno je navzoč tudi na drugih pomembnih prireditvah, kot sta Revija odraslih pevskih zborov v Mariboru in Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.Zbor je gostoval v številnih krajih po Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji, pa tudi v nekaterih evropskih državah. Velja omeniti, da je nastope zbora v Celovcu posnela tudi avstrijska televizija. Zbor je posnel nekaj sporedov tudi za Radio Maribor in Radio Slovenija.
Zadnji večji uspeh, ki se uvršča tudi v enega največjih uspehov zbora nasploh, je zbor zabeležil leta 2007, ko je na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Olomoucu na Češkem dosegel kar dve odličji. V kategoriji MOŠKI ZBORI so naši pevci osvojili srebrno, v kategoriji LJUDSKA PESEM pa bronasto priznanje.Prijateljske vezi pevskega zbora pa segajo tudi prek naših meja in tako je zbor pobraten s pevskim zborom slovenskega društva Triglav iz Splita, redno pa se srečuje tudi z moškim poštnim zborom iz Celovca.
Zbor se lahko danes pohvali s pestrim in bogatim repertoarjem. Pevci radi segajo tudi po literaturi tujih avtorjev, najrajši pa poleg umetnih prepevajo slovenske narodne in ponarodele pesmi. Številni nastopi pričajo o kakovosti in prizadevnosti zbora, pa tudi želji pevcev, da širši javnosti predstavijo vsaj del kulturnega udejstvovanja v pošti in svojega poslanstva.
Starostna sestava zbora je dokaj pestra in kombinacija dolgoletne tradicije in mladostne zagnanosti daje tudi dobre obete za nadaljnje uspešno delovanje zbora.Z namenom gojiti narodno in umetno pesem v okviru kulturno-umetniškega društva se je v letu 1962 na tedanji pošti Maribor 2 sestalo nekaj pevcev nekdanjega pevskega zbora. To so bili Jakob Zore, Julij Pečnik, Ferdo Veber, Anton Klemen, Franc Cvikl, Jože Krajnc, Janez Fradl in Jože Namestnik. Za začetek so ustanovili vokalni oktet. Vodja okteta je bil Anton Klemen. Skupina se je prvič predstavila na občnem zboru sindikalne podružnice prometne pošte Maribor 2. Oktet je deloval do februarja 1963. Pozneje pa se je tej skupini pridružilo še nekaj pevcev, ljubiteljev narodne in umetne pesmi, in nastal je zbor.Poleg navedenih so bili pozneje med najbolj prizadevnimi pevci še Avgust Slapar, Štefan Festin, Anton Gobec, Milan Horvat, Ivan Kurnik, Milan Krnjak, Peter Kukovec, Rajko Ladinik, Franc Mihelič, Vlado Možina, Maks Ozvatič, Jože Podgrajšek, Stanko Namestnik, Jože Vogrin in pozneje Anton Babič, Franc Babič, Marjan Ferleš, Martin Janžekovič, Branko Kobalej, Boris Kovačič in številni drugi.Če se še malce podrobneje sprehodimo skozi zgodovino moškega zbora, lahko zabeležimo še nekaj mejnikov in utrinkov. Po ustanovitvi že omenjenega vokalnega okteta konec leta 1962 je bil na predlog Avgusta Slaparja v februarju 1963 ustanovljen moški pevski zbor, ki je na začetku štel 16 članov. Že v naslednjem letu so se razmere za razvoj zbora vidno izboljšale. Zborovodja Gustav Rakuša je z načrtnim in strokovnim delom zbor usposobil, da je lahko uspešno nastopal na raznih prireditvah, sprva na internih v okviru PTT podjetja Maribor, predvsem na raznih proslavah, pozneje pa tudi v širših okoljih.

Ob koncu leta 1965 je zbor štel 22 pevcev. Velja omeniti sodelovanje s pihalnim orkestrom Kuda,
ki se je začelo v tem letu. Začelo se je tudi sodelovanje z Radiom Maribor. Naslednje leto so člani zbora dobili za nastope srajce enotne barve in kroja. V kroniki je zabeleženo, da je zbor v letu 1967 dosegel prvo mesto v tretji težavnostni stopnji na tekmovanju amaterskih zborov, ki je bilo 11. junija v Mariboru. Naslednje leto se je naš zbor uvrstil že v drugo težavnostno stopnjo. Postopna kakovostna rast zbora je bila očitna, rastla je tudi prizadevnost pevcev. Ob tem se je povečevalo tudi število pevcev, ob koncu leta je zbor štel že 24 članov. Najpomembnejši nastop zbora v letu 1968

je bilo sodelovanje na tekmovanju odraslih pevskih zborov maja v Mariboru. V letu 1970 se je zbor udeležil občinskega srečanja pevskih zborov v dvorani Union, ki pa ni imelo tekmovalni značaj.

V začetku sedemdesetih let je zbor prejemal vse več vabil za nastope, tudi iz drugih organizacij, ne le iz PTT-ja. Vse več je bilo tudi snemanj za mariborsko radijsko postajo. V letu 1971 sta dramska in pevska sekcija Kuda pripravila skupen program, večer humorja in satire, kar je bila novost in prava poživitev. Zbor je imel to leto kar enajst nastopov, od tega pet v drugih krajih zunaj Maribora.
V naslednjem letu je zbor zabeležil deset nastopov, za Radio Maribor pa je posnel deset pesmi.
V letu 1973 je zbor svečano proslavil desetletnico svojega obstoja. Nastopil je skupaj z mešanim pevskim zborom Svoboda iz Ruš. Na tej proslavi je bila prvič javno izvajana pesem Marjane in Gustava Rakuše Pozdrav kolektivu PTT. Ob tej obletnici je nastala še ena pesem, ki jo je napisal dolgoletni član zbora Anton Klemen, z naslovom Malo za šalo, malo za res. Ob koncu tega leta je zbor štel že 23 članov.

V letu 1974 se je zbor številčno spet malo zmanjšal, tudi nastopov je bilo manj kot v preteklih letih. Nekoliko bolje je bilo v naslednjem letu. Ob koncu leta 1975 je bilo v zboru 25 članov. Zbor je med drugim sodeloval na slovesnosti ob 15-letnici ustanovitve PTT-podjetja Maribor. V aprilu je zbor dosegel velik uspeh, ko je v dvorani Union na tekmovanju pevskih skupin mariborskega območja med 19 zbori dosegel drugo mesto v drugi težavnostni skupini.

V letu 1976 je zbor doživel hud udarec, saj je umrl dolgoletni in uspešni zborovodja Gustav Rakuša. Strokovno vodenje zbora je na željo pevcev in vodstva Kuda prevzela njegova soproga Marjana Rakuša, ki je zbor zelo dobro poznala in način dela svojega moža. S tem je bila zagotovljena kontinuiteta delovanja in uspehi so bili vidni že v letu 1977. Na srečanju in tekmovanju trinajstih zborov, ki ga je organizirala Zveza kulturnih organizacij občine Maribor 23. aprila, je naš zbor dosegel prvo mesto med moškimi zbori v drugi težavnostni skupini. Ob tej priložnosti je Kud pevcem nabavil enotne obleke modre barve.

Naslednje leto je zbor nizal nove uspehe in se je tudi številčno okrepil, ob koncu leta je štel že 35 članov. Zabeležil je tudi kar štirinajst nastopov. Enega od nastopov je v aprilu dokumentiral tudi RTV Ljubljana, šest pesmi pa je v juniju posnel Radio Maribor. To leto je Kud Pošta Maribor proslavil tudi 30-letnico delovanja. Proslava je bila v novembru v mariborski dvorani Union, sodelovale so vse kudovske sekcije.

Tudi leto 1979 je bilo za pevce dokaj naporno. Nastopili so kar petnajstkrat. Na proslavi dneva žensk v marcu so se predstavili skupaj z dramsko skupino in komornim orkestrom. Velik uspeh je zbor dosegel naslednji mesec na tekmovanju odraslih pevskih zborov v dvorani Union, saj je dosegel prvo mesto med moškimi zbori v prvi kakovostni skupini. V juniju je zbor sodeloval na desetem taboru slovenskih pevskih skupin v Šentvidu pri Stični. Sodelovalo je kar 6500 pevcev.
Ob tedanjem prazniku republike v novembru je zbor nastopil skupaj z ženskim zborom Kuda Jožeta Hermanka iz Maribora in poštnim pihalnim orkestrom. Z lepim uspehom je zbor nastopil na reviji in tekmovanju pevskih zborov v okviru Zveze kulturnih organizacij občine Maribor, saj so naši pevci dosegli prvo mesto v prvi kakovostni skupini. Naj še omenimo, da so v tem letu najzaslužnejši člani zbora prejeli državna odlikovanja, in to: Avgust Slapar, Ferdo Veber, Jakob Zore, Franc Cvikl,
Štefan Festin, Anton Klemen, Jože Namestnik in Julij Pečnik.

V aprilu 1980 je bila v mariborski dvorani Union zborovska prireditev z naslovom Naša pesem 80. Naš zbor je prejel posebno priznanje. Podobno priznanje je zbor prejel tudi na junijski reviji pevskih zborov v Ormožu. V istem mesecu je zbor sodeloval na taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Omeniti velja tudi pomembno in privlačno prireditev 8. julija, ko je ob 400-letnici kobilarne v Lipnici skozi Maribor potovala kočija z lipicanci. Na prireditvi je poleg drugih kudovskih sekcij nastopil tudi naš zbor.

V naslednjem letu, v mesecu marcu, je bil odmeven zahteven celovečerni koncert v mariborski dvorani Union. Ob našem zboru je nastopil tudi ženski zbor Kuda Jožeta Hermanka. Obema je dirigirala zborovodkinja Marjana Rakuša. Naš zbor je v tej dvorani znova nastopil v aprilu na reviji pevskih zborov v organizaciji Zveze kulturnih organizacij Maribor. V istem mesecu je zbor posnel nekaj pesmi za Radio Maribor.

V juniju pa je zbor spet nastopil na slovenskem pevskem taboru v Šentvidu pri Stični. V tem letu se je zbor še bolj utrdil, strokovno in tudi številčno, saj je štel že 35 članov.

V februarju 1982 je bil odmeven koncert zbora v dvorani Union; nastopil je tudi ženski zbor Kuda Jožeta Hermanka iz Maribora. V aprilu pa je naš zbor nastopil na reviji pevskih zborov v Zgornji Kungoti. Na 13. taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični je naš zbor prejel srebrno plaketo za uspešno petletno sodelovanje. V septembru pa so marljivi pevci ob sindikalnem kongresu nastopili skupaj z drugimi pevskimi zbori na mariborskem Trgu svobode. V oktobru je bilo spet snemanje nekaj pesmi za Radio Maribor in v novembru še nastop ob tedanjem državnem prazniku.

Tudi leto 1983 je bilo pestro in uspešno s številnimi nastopi. V juniju je bila je bila v dvorani Union svečana akademija ob 20-letnici delovanja našega zbora. V jubilejnem letu je dvajset pevcev prejelo Gallusova odličja. Zbor je imel tudi v naslednjih letih več javnih nastopov v Mariboru in okolici, v Ormožu in drugod. Sledila so snemanja več pesmi za Radio Maribor, v letih 1985 in 1987.

Ob drugih programih in nastopih je zbor v letu 1984 pripravil tudi program ob srečanju delegacij pobratenih mest Banjaluka in Maribor.

Velja posebej omeniti veliko prireditev, srečanje PTT delavcev Slovenije v maju 1985 v Lokvah na Primorskem, kjer je bil prvikrat skupen nastop slovenskih PTT zborov. V letu 1987, v mesecu maju, je zbor izvedel zahteven nastop v dvorani Union na reviji pevskih zborov iz Maribora. Sodeloval je na Taboru slovenskih pevcev v Šentvidu pri Stični. Ob koncu leta pa je sodeloval v hrvaškem Karlovcu kot gost Slovenskega doma Triglav. Tam živeči Slovenci so naše pevce in tudi harmonikarje Kuda, ki so sodelovali na prireditvi, zelo lepo sprejeli.

V letu 1988 je zbor sodeloval na reviji pevskih zborov v dvorani Union, razen tega pa je imel tisto leto še šest nastopov, kar je nekaj manj kot običajno. V marcu 1989 je zbor znova sodeloval na reviji pevskih zborov mariborske občine v dvorani Union. V maju pa je skupaj z ženskim zborom Kuda Jožeta Hermanka pripravil v isti dvorani celovečerni koncert. Uspešna izvedba koncerta je bila tudi potrditev dobrega sodelovanja med obema zboroma.

V naslednjem mesecu je naš zbor spet sodeloval na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični.

Tudi v februarju 1990 je zbor uspešno izvedel skupni koncert z ženskim zborom Kuda Jožeta Hermanka v mariborski dvorani Union. Tokrat je sodeloval tudi moški pevski zbor Papirničar iz Radeč pri Zidanem Mostu. Z ženskim zborom »Hermanko« je naš zbor izvedel tudi koncert v novembru v mariborski Frančiškanski cerkvi.

Naslednje leto, v juniju, je zbor skupaj s tem ženskim zborom nastopil v mariborski Kazinski dvorani. Koncert je zelo dobro uspel, dvorana je bila polno zasedena. V istem mesecu je naš zbor sodeloval na slovenskem pevskem taboru v Šentvidu pri Stični. Vseh nastopajočih je bilo okoli 7500. Velja omeniti tudi koncerta v aprilu, v Ormožu ob otvoritvi nove telefonske centrale in PTT zgradbe in v Malečniku na reviji pevskih zborov mariborske občine. V začetku decembra pa je zbor sodeloval v Celovcu v večerni glasbeni oddaji avstrijske televizije Luč v temo (Licht ins Dunkel). Sodeloval je tudi trobilni kvintet Kuda Pošta Maribor.

Ob koncu februarja 1992 so pevke ŽPZ Kuda Jožeta Hermanka iz Maribora slavile 20-letnico zbora. Na celovečernem koncertu v dvorani Union so poleg našega zbora sodelovali tudi moški pevski zbor Slave Klavore in moški zbor Papirničar iz Radeč pri Zidanem Mostu. Skupno so vsi zbori zapeli priljubljeno Pesem slovesa. V marcu je zbor sodeloval na občinski reviji pevskih zborov v Malečniku. V naslednjem mesecu je zbor v sodelovanju z ženskim zborom Kuda Jožeta Hermanka izvedel v dvorani Union celovečeren koncert. V gosteh je bil tudi Postchor (Poštni zbor) iz Celovca. V juniju pa je naš zbor znova sodeloval na taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

V jubilejnem letu 1993 je imel zbor, ki je štel že 33 pevcev, le pet nastopov. Sodeloval je na slavnostni akademiji, ki je obeležila 45-letnico Kuda in 30-letnico zbora. Slovesnost je bila 19. junija v dvorani Union. Zborovodkinja in 19 pevcev je prejelo posebna priznanja. V letu 1994 je imel zbor štiri nastope. Med drugim je sodeloval na reviji pevskih zborov v okviru ZKO Maribor. V naslednjem letu je bil poleg drugih nastopov pomembnejši celovečerni koncert z gosti v maju v dvorani Union.

V letu 1996 je imel zbor devet nastopov. Ob stoletnici poštne zgradbe v Ljubljani na Čopovi ulici je pripravil celovečerni koncert. Sodeloval je na reviji pevskih zborov Zveze kulturnih organizacij Maribor v Pekrah. Na povabilo poštnega pevskega zbora iz Celovca je v oktobru sodeloval na prvem mednarodnem festivalu poštnih pevskih zborov na avstrijskem Koroškem. To leto je zborovodkinja Marjana Rakuša praznovala pomemben življenjski jubilej, 75-letnico, hkrati pa je poteklo dvajset let, odkar je zbor vodila.

V naslednjem letu je imel zbor spet manj nastopov, le šest. Velja omeniti udeležbo zbora na reviji pevskih zborov v Staršah in gostovanje pri Slovenskem kulturnem društvu v Splitu. V letu 1998 pa je zbor imel le tri nastope. Sodeloval je na reviji pevskih zborov v Pekrah. Ob 35-letnici zbora in 50-letnici Kuda je 25 pevcev prejelo priznanja Kuda, sedem pa Gallusove značke. Zbor je tudi prejel posebno plaketo za 20. udeležbo na junijskem Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. V naslednjem letu, ko je zbor imel osem nastopov, velja omeniti izvedbo svečane akademije v dvorani Union 18. junija.

V letu 2000 je imel zbor 15 nastopov. Med najpomembnejšimi je bil koncert na prireditvi Alpe Adria v Celovcu, kjer je zbor nastopil v družbi moškega poštnega zbora iz Celovca in mešanega pevskega zbora iz Vidma (Italija).

V letu 2001 je imel naš zbor nekaj pomembnejših nastopov. Vrhunec sezone je bil koncert v dvorani Union v juniju z gostujočimi zbori, moškim pevskim zborom Postchor iz Celovca in mešanim pevskim zborom slovenskega društva Triglav iz Splita. Zbor je tudi nastopil na reviji pevskih zborov v dvorani Union in na srečanju moških pevskih skupin na Prazniku sadja in vina v Pesnici pri Mariboru pod imenom Slovenske napitnice in podoknice. Ob koncu leta se je po petindvajsetletnem sodelovanju in uspešnem umetniškem vodenju poslovila zborovodkinja Marjana Rakuša.

Naslednje leto jo je nasledila Alenka Korpar, profesorica glasbe, ki zbor uspešno vodi tudi danes.

V letu 2002 je imel zbor, ki je ob koncu leta štel 34 članov, pet nastopov. V maju je nastopil na reviji pevskih zborov v mariborski Viteški dvorani, v juniju pa je sodeloval kot gost v dvorani Union na koncertu moškega pevskega zbora Vocalis iz Maribora. Konec septembra so na Poštarskem domu na Pohorju potekale tridnevne intenzivne vaje. Pod vodstvom zborovodkinje Alenke Korpar in treh korepetitorjev je zbor pripravljal nov program, saj bo v naslednjem letu proslavil 40-letnico uspešnega delovanja zbora.

V slavnostnem letu 2003 je zbor 28. maja proslavil svoj jubilej s slavnostnim koncertom v mariborski dvorani Union. V oktobru je nastopil na snemanju oddaje Radijska delavnica znancev v Lenartu v Slovenskih goricah, v decembru pa je sodeloval z združenimi mariborskimi zbori na novoletnem koncertu pihalnega orkestra Kuda v dvorani SNG Maribor z naslovom »Viva Verdi«. Ta koncert so ponovili naslednje leto na Festivalu Lent 2004.

V letu 2004 je zbor v aprilu izvedel skupaj z ženskim pevskim zborom Glasbene matice Maribora koncert v dvorani Union. V septembru je naš zbor kot gost moškega pevskega zbora Postchor nastopil na koncertu prireditve Alpe Adria v Celovcu v Avstriji. V oktobru pa je zbor odpotoval v Kraljevo (Srbija), kjer je gostoval v okviru oddaje Radijska delavnica znancev.

Omenimo še nastop zbora na reviji odraslih pevskih zborov v dvorani Union, sodelovanje na proslavi ob vstopu Slovenije v EU na mariborskem Trgu svobode ter sodelovanje na regionalnem tekmovanju pevskih zborov Štajerske in Prekmurja v Kazinski dvorani SNG Maribor.

V letu 2005 je bilo več odmevnih in uspešnih koncertov. Omenimo nastopa na reviji odraslih pevskih zborov v Pekrah in na reviji pevskih
zborov za Colnaričevo plaketo v Staršah, pa koncert na Bolfenku na Pohorju. Sledil je koncert v domu starejših Idila v Vukovskem Dolu. Ob koncu leta pa je ob sodelovanju Mešanega pevskega zbora Vocalis izvedel koncert v dvorani Union ob dnevu samostojnosti Republike Slovenije.

Naš zbor je v letu 2006 še bolj razširil mednarodno sodelovanje in s skupinami iz drugih mest. Tako je v maju s še tremi italijanskim zbori sodeloval na 14. pomladnem koncertu Skupnosti Italijanov v Izoli. Nastopil je tudi na območni reviji odraslih pevskih zborov v dvorani Union., otvoritvi nove športne dvorane v Zavrču, prazniku sadja in vina v Pesnici pri Mariboru in v decembru na pomembnem koncertu v Pekrah.

V letu 2007 je bil za naš zbor najpomembnejši dogodek junijska udeležba na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov Festa musicale v Olomoucu na Češkem. V močni konkurenci je zbor dosegel enega svojih največjih uspehov, saj so se pevci domov vrnili z dvema medaljama, srebrno (moški zbori) in bronasto (ljudska pesem). Omeniti velja tudi svečani koncert našega zbora in mešanega pevskega zbora Vocalis iz Maribora v dvorani Union ob desetletnici tega zbora. Naš zbor pa je vstopil v naslednje petletno obdobje in je že začel s pripravami na še pomembnejšo obletnico.