Uncategorized

Pevski zbor

ZADNJE NOVICE

Zaključili smo s pevsko sezono 2022/2023

Omenjeno pevsko sezono smo zaključili s sproščenim druženjem na pikniku v Razvanju. Naša zborovodkinja Alenka nam je v pozdravnem nagovoru podala mnenje glede naših dosežkov v pravkar minuli pevski sezoni. Predsednik zbora Branko pa nas je seznanil s finančno platjo poslovanja zbora. Dal je tudi pobudo za aktivnejši pristop vsakega[…]

Območna revija pevskih zborov v Pernici_2023

19. maja 2023 smo kot eden izmed enajstih pevskih zborov sodelovali na v naslovu omenjeni reviji. V kulturnem domu Pernica smo se pred polno zasedeno dvorano predstavili s tremi skladbami: Stevan Mokranjac: Tebe poem; Avgust Armin Leban: Brodar; Jože Gregorc: Tam dol naravnem polju. Po mišljenju naše zborovodkinje Alenke in[…]

Nastop našega pevskega zbora v Domu pod gorco

Po nekajletnem premoru, je zbor dne 24. maja 2023 ponovno nastopil v domu za starejše v Domu pod gorco. V domu ki je »postavljen« v mirno okolje pod Mariborskim Pohorjem in bližino Pekrske gorce. Polno zasedena dvorana priča, da posebej starejši še zelo radi prisluhnejo slovenski narodni pesmi. Ne samo[…]

Koncert v Domu starejših občanov Tezno

Po štirih letih smo ponovno gostovali v  Domu starejših občanov Tezno. Pripravljene izbrane pesmi so osrečile stanovalce doma. Nekaj prisotnih se je pridružilo našemu petju med izvajanje posamezne pesmi. Posebej pa se je večina poslušalcev odzvala ob sklepnem delu koncerta, ko je naš pevec Štefan vzel v roke harmoniko in[…]

Franc Račel 70-letnik

Franc Račel 70-letnik Današnji slavljenec Franc Račel, sodeluje v našem pevskem zboru krajše obdobje. Pevske izkušnje si je v preteklosti pridobil v različnih zborih. Tudi zato se je znal takoj prilagoditi delu v zboru in se v naši sredini prijetno počuti. Gotovo bo ostalo njegovo delo v zboru nadalje plodno[…]

MoPZ KUD Pošta MB praznuje 60- letnico delovanja

Korenine zbora segajo v leto 1963, ko je 28. februarja v Mariboru bil ustanovljen Moški pevski zbor Kulturno umetniškega društva Pošta Maribor. Ustanovljen je bil na pobudo pevcev dotedanjega okteta pošte, ki so bili vizionarji in tudi postali temelj novoustanovljenega zbora. Pevski zbor je od ustanovitve vodil zborovodja g, Gustav[…]

Borisu za 70 let

Življenje nam prehitro teče, zato je prav, da se poveselimo vsakega praznovanja rojstnega dne. Posebej ko je to okrogla obletnica, tokrat je to bilo Borisovih 70 let. Pevski prijatelji smo se z njim poveselili in seveda tudi zapeli. Z voščili in pozitivnimi mislimi ob novem starostnem mejniku, smo mu zaželeli[…]

Koncert ob božično novoletnih praznikih

Takoj po novem letu, je MoPZ KUD Pošta MB pod vodstvom Alenke Korpar, izvedel božično novoletni koncert v košaški cerkvi. Po nagovoru in pozdravu g. Novaka, tukajšnjega župnika smo zapeli sakralne, slovenske božične in  koledniške pesmi. Ta dan je bil praznik Treh kraljev. Praznik je bil posebej primeren, da smo[…]

Božično novoletni koncert MoPZ KUD Pošta MB na Teznem

Po treh letih se je zbor ponovno predstavil z božično novoletnim koncertom. V času, ko je izrečenih obilo različnih želja in voščil, smo pod vodstvom Alenke Korpar, v predprazničnem vzdušju s pesmijo zbranim poslušalcem voščili lepo doživete praznike. Zapeli smo  pesmi iz slovenske ljudske zakladnice ter izbrane pesmi tujih avtorjev.[…]