marec2023

Pevski zbor

ZADNJE NOVICE

Franc Račel 70-letnik

Franc Račel 70-letnik Današnji slavljenec Franc Račel, sodeluje v našem pevskem zboru krajše obdobje. Pevske izkušnje si je v preteklosti pridobil v različnih zborih. Tudi zato se je znal takoj prilagoditi delu v zboru in se v naši sredini prijetno počuti. Gotovo bo ostalo njegovo delo v zboru nadalje plodno[…]

MoPZ KUD Pošta MB praznuje 60- letnico delovanja

Korenine zbora segajo v leto 1963, ko je 28. februarja v Mariboru bil ustanovljen Moški pevski zbor Kulturno umetniškega društva Pošta Maribor. Ustanovljen je bil na pobudo pevcev dotedanjega okteta pošte, ki so bili vizionarji in tudi postali temelj novoustanovljenega zbora. Pevski zbor je od ustanovitve vodil zborovodja g, Gustav[…]