KDO SO BILI —-

Pevski zbor

KDO SO BILI —-

Predsedniki zbora

Jakob Zore, Julij Pečnik, Ferdinand Veber, Anton Gobec, Milan Krnjak, Maks Ozvatič, Marjan Ferleš in od septembra 2010 do aprila 2016 Vlado Možina. od aprila 2016 Branko Novak.

Pred Zoretom so zboru predsedovali: Peter Maroh, Milan Može, Julij Pečnik in Matilda Kočar
(v letih od 1948 do 1956).

Zborovodje

Gustav Rakuša, od februarja 1963 do avgusta 1976 (zbor je vodil tudi med letoma 1954 in 1961), Marjana Rakuša, profesorica glasbe, od septembra 1976 do decembra 2001. Pred Gustavom Rakušo so zbor vodili N. Nerad (1926-1941, 1945-1946), Maks Plevanč (1947-1950), Stanko Bohinc (1951), Ferdo Pirc (1951-1952), Engelbert Mavrin (1952-1953) in Jože Križman (1953).

Od januarja 2002 pa zbor vodi Alenka Korpar, profesorica glasbe.

Kronisti

Anton Klemen, od februarja 1963 do julija 1975, Ferdinand Veber, od julija 1975 do februarja 1976, aprila 1976 pa je naloge kronista prevzel Anton Gobec.

Upravni odbor moškega pevskega zbora (sedanji)

Branko Novak, predsednik
Vlado Možina, podpredsednik
Anton Gobec, tajnik
Alenka Korpar, zborovodkinja
Simon Tekavec, blagajnik
Ivan Mihelič, arhivar
Franc Babič, član
Boris Horvat, član
Boris Kovačič, član