Peli smo v središču našega mesta. Poglejte!

Pevski zbor