KONCERT V Domu Danice VOGRINEC

Pevski zbor

KONCERT V Domu Danice VOGRINEC

14. junija smo izvedli koncert v domu starejših občanov Danice Vogrinec

vaše mnenje