Poštarski dom pod Plešivcem 11. junij 2017

Pevski zbor

Poštarski dom pod Plešivcem 11. junij 2017

Na Poštarskem domu pod Plešivcem, so planinci planinskega društva Pošte in Telekoma praznovali šestdeseto obletnico obstoja društva in petdeseto obletnico srečanj vseh planincev PTT Slovenije.

Naš pevski zbor KUD Pošta MB je počastil ta visok jubilej s sodelovanjem v kulturnem programu. Ob že tradicionalno izvedeni planinski himni Oj Triglav moj dom, smo se zbranim planincem predstavili  še z Gregorčičevo Planinsko rožo v priredbi G. Ipavca, Pod rožnato planino D. Bučarja, Na jezeru M.Vilharja. Zapeli pa smo tudi Rezijansko, katere besedilo izhaja iz Rezijanske doline, ki pa danes pripada sosedi Italiji.

Naš pevec Boris je v odlično odigrani vlogi Krjavlja, zbranim opisal njegovo srečanje s samim hudičem.

Po zaključku današnjega kulturnega programa, v katerem je sodeloval tudi Pihalni orkester KUD Pošta MB in otroci iz Osnovne šole Sele-Vrhe z odlično odigranim Kekcem v mestu, je sledil sproščeni del zabavnega programa, tudi s plesom.

Res je bil sproščen, da smo pevci pomešani s planinci zapeli še marsikatero pesem. Pa še sonce je pripekalo, bolj in bolj, tako da je bilo nujno gasiti tudi žejo – po potrebi seveda.

Marjan F.

vaše mnenje