Zaključek pevske sezone 2018/2019

Pevski zbor

Zaključek pevske sezone 2018/2019

Zaključek pevske sezone 2018/2019

Na nam že poznani prijetni lokaciji, na turistični kmetiji Černe v Razvanju, smo se pevci MoPZ KUD Pošta in naša zborovodkinja Alenka, družili ob zaključku pevske sezone 2018/2019.

Predsednik zbora in zborovodkinja sta podala oceno preteklega leta in predvideno dejavnost v prihodnji pevski sezoni. Podeljenih je bilo tudi nekaj simbolnih daril za dodatno udejstvovanje v zboru.

Ob zvoku harmonike se je prijetno in veselo druženje odvijalo do poznih večernih ur.

Marjan F.