Nekaj besed o naši zborovodkinji prof. Alenki Korpar

Pevski zbor

Nekaj besed o naši zborovodkinji prof. Alenki Korpar

Alenka Korpar, profesorica glasbe, je končala študij glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti  v Mariboru.  V svoji bogati zborovski poti je vodila Ženski pevski zbor KBM Maribor, Vokalno skupino Urban, Akademski pevski zbor Maribor, ustanovila in vodila  je Mešani pevski zbor Vocalis.

Z vsemi zbori je dosegala visok nivo in odlične  rezultate na raznih tekmovanjih , koncertih, nastopih širom Slovenije in tujine.

Vodi še Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ Bojana  Ilicha, kjer je zaposlena kot profesorica glasbene umetnosti.

Moški pevski zbor KUD Pošta je prevzela januarja leta 2002. Na zbor gleda kot na telo z izključno ljubiteljskimi člani in ambicijami.  Že sam spoštljiv odnos vseh pevcev do zborovske kulture , do petja slovenske in tuje zborovske literature je dovolj velik razlog za umetniško vodenje tega zbora.

Glede na dane pogoje  z njim dosega zavidljiv nivo, kar potrjujejo  nastopi, koncerti ,pevske revije, sodelovanje na raznih  projektih in tekmovanjih doma in v tujini.

vaše mnenje