Pesem prežene človeku skrbi Mag. Karmen Lebe Grajf

Pevski zbor

Pesem prežene človeku skrbi Mag. Karmen Lebe Grajf

Ta star pregovor, ki ga poznamo v mnogih različicah, kot tudi tej, da lepa pesem srce razvedri, ali pa, da kdor poje rad, ostaja mlad, so globoke in trajne ljudske resnice. Pridejo časi, ko nanje kar nekoliko pozabimo, pa nato spet časi, ko se jih močno zavemo.

Prav zdaj, ko naš zbor praznuje 50-letnico delovanja, živimo v času in okolju, ko je pesem še kako pomembna. Morda tudi zaradi tega dobiva visok jubilej pevcev Moškega pevskega zbora Kuda Pošta Maribor dodatno veljavo, saj priča o tem, da so vezi, ki jih med ljudmi stke pesem, žilave in dolgotrajne.Tudi pomen, ki ga ime petje v določenem obdobju, ima različne poudarke. Četudi kot uradni začetek delovanja Moškega pevskega zbora Kuda Pošta Maribor štejemo leto 1963, je zbor v različnih oblikah in z večjimi ali manjšimi prekinitvami deloval že od leta 1926. Takrat je imelo organizirano petje predvsem močan narodnozavedni pridih. Sama ustanovitev zbora v sedanji obliki se je zgodila v času, ki je napovedoval rast in razcvet. Temu je sledilo tudi dogajanje v zboru. Zbor se je vedno bolj posvečal umetniški rasti in izpopolnjevanju, kar je po odličnem delu zakoncev Rakuša dodatno nadgradila še sedanja zborovodkinja, gospa Alenka Korpar, profesorica glasbe. V danih pogojih dela, kjer zbor samozavestno goji ambicije biti med najboljšimi moškimi zbori v širši mariborski regiji, a ob tem še vedno ostati predvsem amaterski in tak, da so pevske vaje pevcem najprej v veselje, je zborovodkinja uspela iz zbora potegniti njegov maksimum. Poseben pomen v razvoju zbora imajo tudi njegovi zvesti člani, od katerih nekateri vztrajajo pri zboru že vse od njegovega nastanka. To so izjemni posamezniki, ki jim izrekamo najiskrenejše čestitke! Ob tem pa nikakor ne kaže spregledati ključne vloge, ki jo ob tem igra Pošta Slovenije, ki Kudu Pošta Maribor in njenim sekcijam stoji ob strani že vse od ustanovitve. Brez njenega tenkočutnega razumevanja pomena kulture in društvene dejavnosti v tej veliki družbi bi doseganje visokih jubilejev sekcij ne bilo tako samoumevno, njihovo doživljanje pa zagotovo ne tako sproščeno.

Svoje misli zaključujem tako, kot sem začela, s pomočjo ljudskega reka, ki pravi, da blagor hiši, kjer se pesem sliši. Kud Pošta in Pošta Slovenije sta živa prispodoba velike hiše, v kateri domuje našmoški pevski zbor, ki širi svojo pesem primerno vsakokratnemu duhu časa, v katerem živimo in sobivamo. Pesem, ki naj nikoli ne zamre!

Vsem pevcem in zborovodkinji iskreno čestitam ob jubileju!

Mag. Karmen Lebe Grajf,
predsednica Kuda Pošta Maribor

vaše mnenje